Conference on Let’s do it! World Global Movement Achievements Internationally and in Armenia

Letsdoitposter

What-we-do

In the framework of the popular diplomacy mission of “Everyone is Going to Yerevan” hundreds Estonians as well as founders of Let’s do it! visited Armenia. Let’s do it! Armenia together with Young Biologists Association NGO and AUA Acopian Center for the Environment organized Let’s do it! conference with the view of to present achievements Let’s do it! World campaign and future plans. The Armenian team of Let’s do it! was also presented the achievements and results of “Armenia Without Garbage 2012” pan-Armenian volunteer initiative. The presentations and discussions concerning waste sorting and recycling in Armenia was also carried out by representatives of Let’s do it! movement member organizations (WWF Armenia, Armenia Tree Project, AUA “Acopian” Center for the Environment etc).

 

05/25/13© 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: