“Next generation” scholarship for young bio-scientists

12540906_10156741147972355_8816526262249914810_n-e1454953956180

biologists

Young Biologists Association NGO announced “NextGeneration” scholarship in the fields of the Life sciences.The scholarship is provided by Armenian students and young researchers who are studying and working abroad. The aim of this scholarship is to encourage students to be actively involved in scientific research, participate in scientific conferences and other programs.

The “Next generation” scholarship is available for undergraduate and postgraduate students who study and do their research in Life sciences departments of RA universities.

The winners will be selected by students and young researchers who provided the scholarships. There will be two winners of competition: one undergraduate and one master student. The winners will be awarded a 20,000 AMD monthly during the 6 months.

For participation please follow the below link and fill the form of applicant. https://goo.gl/RJh0jJ

The deadline is 25 of December,2015.

12/13/15© 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: