Հրատարակություններ

Տեղեկատվական բուկլետ ԵԿԱ մասին
public_yba_buklet

 

Բեռնել

Միջազգային ուսանողական կենսաբանական գիտաժողով
public_conference

Թեզիսների ժողովածու

Բեռնել

FEBS-ի դասախոսությունների շարք
public_book_abstratcs

Թեզիսների ժողովածու

Բեռնել© 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: